*Kifu Replay


[2020-01-12] 34th Chinese Tianyuan, semi-final Li Xuanhao 7p (Black) vs. Tong Mengcheng 8p (White) B+1.5 (7.5 komi)